کنکور سراسری علوم انسانی

0
0
هفته
0
0
0
روز

گروه آزمایشی علوم انسانی : از گروه‌های پنجگانه آزمون سراسری آموزش عالی ورود به دانشگاه‌ها (کنکور) است. این گروه آزمایشی به طور مستقل آزمون ورودی و رشته‌هایی در سطح کارشناسی و کاردانی دارد.

گروه آزمایشی علوم انسانی دارای ۵ زیرگروه است.

مواد تخصصی امتحانی آن از دروس تخصصی رشتهٔ تحصیلی علوم انسانی است که خود از شاخهٔ متوسطهٔ نظری است. رشتهٔ علوم انسانی بیشتر تأکید بر مباحث مرتبط با تفکر آدمی (دروس فلسفه و منطق و روان‌شناسی)، جامعه و مسائل مرتبط با آن (جامعه‌شناسی، تاریخ، جغرافیا و اقتصاد) و مهم‌تر از همه زبان (ادبیات فارسی و عربی) که وسیلهٔ درک و انتقال پیام میان انسانها است، دارد.

 آشنایی با دروس

اطلاعات مربوط به کتابها و دروس عمومی و اختصاصی

 منابع پیشنهادی ما

معرفی منابع و کتابهای پیشنهادی مشاوران رتبه یک

0
مدت پاسخگویی (دقیقه)
0
تعداد سوالات

موارد امتحانی

تعداد تست

از شماره

تا شماره

مدت پاسخگویی

ادبیات فارسی

۲۵ ۱ ۲۵ ۱۸

عربی

۲۵ ۲۶ ۵۰ ۲۰

دین و زندگی

۲۵ ۵۱ ۷۵ ۱۷

زبان های خارجه

۲۵ ۷۶ ۱۰۰ ۲۰
0
مدت پاسخگویی (دقیقه)
0
تعداد سوالات

موارد امتحانی

تعداد تست

از شماره

تا شماره

مدت پاسخگویی

ریاضی

۲۰ ۱۰۱ ۱۲۰ ۲۵

اقتصاد

۱۵ ۱۲۱ ۱۳۵ ۱۰

زبان وادبیات فارسی

۳۰ ۱۳۶ ۱۶۵ ۳۰

زبان عربی

۲۰ ۱۶۶ ۱۸۵ ۲۰

تاریخ و جغرافیا

۳۰ ۱۸۶ ۲۱۵ ۲۵

علوم اجتماعی

۲۰ ۲۱۶ ۲۳۵ ۱۵

فلسفه و منطق

۲۵ ۲۳۶ ۲۶۰ ۲۵

روانشناسی

۲۰ ۲۶۱ ۲۸۰ ۱۵
0
مدت پاسخگویی (دقیقه)
0
تعداد سوالات

موارد امتحانی

تعداد تست

از شماره

تا شماره

مدت پاسخگویی

اصول عقاید و فقه

مخصوص دیپلمه های

علوم و معارف اسلامی

دارنده گواهینامه دوره

پیش دانشگاهی علوم و

معارف اسلامی نظام جدید

۲۵ ۱ ۲۵ ۱۸
اول دبیرستان دوم دبیرستان سوم دبیرستان سال چهارم(پیش)
ادبیات ادبیات فارسی۲ ادبیات فارسی۳ زبان فارسی۳ زبان وادبیات فارسی
عربی  عربی۲ عربی۳ عربی چهارم
معارف دین و زندگی۲ دین و زندگی۳ دین و زندگی
زبان  — انگلیسی۳ انگلیسی
تاریخ  — تاریخ ایران و جهان۱  تاریخ ایران و جهان۲ تاریخ شناسی
جغرافیا —— جغرافیای۱ جغرافیای۲ جغرافیا
روانشناسی ——- ——- روانشناسی ——
فلسفه —– —— فلسفه فلسفه
منطق  —— —— منطق
اقتصاد —– اقتصاد —– —–
ریاضی  ریاضی۱ آمار و مدل سازی ریاضی ریاضی پایه
علوم اجتماعی —– جامعه شناسی۱ جامعه شناسی۲ علوم اجتماعی
زبان و ادبیات فارسی  —– تاریخ ادبیات ایران و جهان۱

تاریخ ادبیات ایران و جهان۲

آرایه های ادبی

ادبیات فارسی
معرفی دانشگاه ها

آخرین موضوعات مطرح شده در انجمن ها

تالار گفتگوی کنکوری ها

آخرین مصاحبه ها

مشاهده همه مصاحبه ها