آموزش های دوره های کامپیوتر

با ارائه مدرک از سازمان فنی و حرفه ای کل کشور

با بیش از پانزده سال تجربه در زمینه تدریس علوم کامپیوتر در مراکز علمی،صنعتی کشور

دوره های حضوری و آنلاین

دوره های آموزشی

دوره های آموزشی کامپیوتر به صورت حضوری و آنلاین به شرح زیر است: